Luktträning förbättrar luktsinnet!

Luktträning hjälper

Syster Snuvas Luktträningspaket är utvecklat av läkare och sjuksköterska med öron, näs- och hals som specialitet och med över 25 års erfarenhet. Vi som utvecklat Syster Snuvas Luktträningspaket har tillsammans över 50 års erfarenhet inom området. Intresset för att hjälpa patienter med nedsatt luktsinne fick vi under åren på Karolinska Universitetssjukhus – Solna.

Luktträningspaketet innehåller fyra dofter som man tränar med enligt rekommenderade instruktioner. Luktträning är för dagen den enda rekommenderade rehabiliteringen för att återfå ett nedsatt/förlorat lukt- eller smaksinne. Syster Snuvas Luktträningspaket kan rekommenderas till alla som vill luktträna enligt ett utprovat program. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att återfå ditt lukt- och smaksinne.

Lycka till med din luktträning

Överläkare Peter Åhnblad & Leg. Sjuksköterska Susanne Åhnblad.

Viktiga primärdofter för din luktträning som ingår i Syster Snuvas luktträningspaket: Ros, Citron; Kryddnejlika och eukalyptus. Paketets innehåll och instruktioner grundar sig på aktuell vetenskaplig forskning.

Vår Produkt - Syster Snuvas Luktträningspaket

Luktträning hjälper

Luktsinnet kanske är det mest förbisedda sinne vi har men att få luktnedsättning/bortfall har stor påverkan på livskvalitén. Vi vet idag att ca 20% av befolkningen kommer att utveckla försämrat luktsinne i varierande grad. Alla sorters infektioner och inflammationer i övre luftvägar som näsa och bihålor kan försämra luktsinnet tillfälligt eller permanent. Varför vissa drabbas hårdare och varför vissa infektioner skapar mer besvär är inte utrett. När det gäller Coronaviruset är luktsinnet hårt ansatt och ofta tidigt drabbat. Detta kan bero på att coronaviruset påverkar det mänskliga luktorganet med nedsatt funktion. 

Idag finns det ingen behandling som kan förbättra luktsinnet. Den enda behandlingen som har visat medicinsk evidens är tidig och långvarig luktträning. Det första kommersiella luktträningspaketet som finns tillgängligt i Sverige är Syster Snuvas Luktträningspaket för dig som vill pröva luktträning enligt fastställd vetenskaplig dokumentation. Syster Snuvas Luktträningspaket kan du beställa i vår webb-shop.

Varukorg