Blogg - Dr. Åhnblad

2022-03-08

INTIMITET OCH DOFTER – Spännande forskning om luktsinne och mänskliga relationer från Stockholms universitet

Anna Blomkvist på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har publicerat en avhandling om och hur lukt är relaterat till beteenden i intima relationer.

Resultaten visade att ens partnerns kroppslukt har en dämpande effekt på subjektivt obehag under stress och att doften skapar en sexuell bindning utöver relationens omhändertagande och anknytning, och främjar monogami. Vidare framgick att luktförmågan är positivt relaterad till olika romantiska och intima relationsbeteenden.

Avhandlingen (se länk nedan) drar slutsatsen att luktfunktionen och upplevelsen av kroppslukter är meningsfulla för intima relationer och som sådan även för olika beteenden i dessa relationer. Därav vill vi poängtera betydelsen av att upprätthålla sitt luktsinne i alla relationer vilket bäst görs med luktträning, gärna strukturerad som i vårt Syster Snuvas Luktträningspaket.

Dr Peter Åhnblad

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1611580&dswid=-7504

2021-10-01

Medicinsk Access 2021 #6 by Medicinsk access – Issuu
Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med aktuella kunskaper och angelägen debatt.
www.issuu.com

2021-09-10

Förlorat luktsinne behöver tidig träning | Tandläkartidningen
Att upptäcka ett förlorat luktsinne är viktigt av flera skäl. Dels är det ett symtom på covid-19-infektion, dels behöver den som har drabbats träna sinnet för att det ska fungera bra igen.
www.tandlakartidningen.se

2021-08-20

Luktstörningar till följd av sjukdom eller ålder | Doktorn.com
Många hade aldrig hört talas om luktbortfall innan coronapandemin. Luktstörningar har ökat till följd av covid-19 och luktträning är en stor del i behandlingen. Här får du veta mer om orsaker, egenvård och hur du i god tid kan minska risken för sämre luktsinne som äldre.
www.doktorn.com

Varukorg