Frågor & Svar

Frågor och svar om luktträning

Kan luktträning orsaka biverkningar?

Luktträning anses som helt riskfri och utan kända biverkningar. Man kan tänka sig att den som tränar kan få, som efter all träning, övergående trötthet och spänningshuvudvärk, speciellt om man tränat intensivt och under en längre tid. Är du känslig för dofterna kan du också bli illamående. Ta då en paus i tränandet eller korta ned tiden som du luktar på doften och ha längre vädringstid mellan dofterna i Syster Snuvas Luktträningspaket. Luktträning är att betrakta som sjukgymnastik för luktsinnet.

Hur snabbt kan jag förvänta mig en förbättring av mitt luktsinne med Syster Snuvas Luktträningspaket?

Vi vet idag inte om träningen verkligen kan regenerera luktreceptorerna eller vad det är som exakt händer under förbättringen men vi vet att tränar man så ökar man klart sina chanser till att återfå eller förbättra luktsinnet. I vårt vetenskapligt framtagna luktträningspaket har vi tagit hänsyn till samlad expertis och aktuella studier om luktbortfall och hur man kan träna upp luktsinnet. Du kan börja med träningen när som helst. Bäst effekt brukar uppnås om du börjar träna tidigt, helst inom två veckor från luktbortfallet. Det bör tilläggas att luktträning är idag det enda dokumenterade alternativet som finns att förbättra/återfå luktsinnet då inga godkända läkemedelsbehandlingar finns.

På 1177 samt Janusinfo är tipset vid luktnedsättning/bortfall att träna med dofter i hemmet. Går det lika bra att träna med Syster Snuvas Luktträningspaket?

Fördelen med Syster Snuvas Luktträningspaket är att man tränar med fyra primärdofter som använts i validerade vetenskapliga studier. Dofterna som ingår i paketet är av mycket hög kvalitet som varar under en längre tid (minst tre månader). Vidare så förenklas luktträningsproceduren med en färdig paketlösning som kompletteras med tydliga träningsinstruktioner. Vidare förenklas luktträning med hjälp av det multi-sensoriska träningsprogrammet.

Det går naturligtvis bra att använda sig av dofter i hemmet som 1177 och Janusinfo informerar om. Dock är det inte lika enkelt.

Hur viktigt är det att luktträningen pågår i tre månader?

I publicerade studier pågår luktträningen vanligtvis i minst tre månader för bästa utfall. Därefter kan regelbunden underhållsträning vara nödvändig då luktsinnet ibland kan liknas vid vanlig fysisk träning/sjukgymnastik. Det kan ta upp till två månader av träning innan effekt märks. Studier har visat att ytterligare förbättrat luktsinne kan ses efter 4-6 månader av träning. Därför är det viktigt med uthållighet i sin träning och inte ger upp för tidigt. Tidig luktträning kan bidra till snabbare återhämtning av luktsinnet. Resultatet kan variera men det är alltid värt att försöka med luktträning. Det är viktigt att träningen utförs enligt de instruktioner som finns i Syster Snuvas Luktträningspaket, d v s genomförs varje dag, morgon och kväll under ca tio min (2,5min med varje doft).

Om jag vill fortsätta träna mitt luktsinne, kan jag efter tre månaders träning komplettera med nya doftburkar om jag så önskar?

Syster Snuvas Luktträningspaket har en garanterad hållbarhet på tre månader vid korrekt förvaring, d v s svalt och mörkt. Skulle du behöva nya burkar efter tre månader finns de enskilda dofterna att köpas separat hos oss – https://www.rhinovationsbolaget.com/product/lukttraning/

Vad är orsaken till att man tappar luktsinnet efter en covid-19 infektion?

När det gäller de olika varianterna av coronaviruset så är luktsinnet ofta kraftigt och tidigt drabbat. Teorier finns om att detta i första hand kan bero på att viruset lätt binder till stödstrukturer i näsans luktorgan och förstör frisk slemhinna där, eller i andra hand att viruset via luktnerven kan tränga in i luktbulben och förstöra delar av den. Se luktträna.nu. Luktträning kan bidra till biologisk återhämtning i näsan och i hjärnan även om det inte märks omedelbart, luktträningen kan därför behöva pågå under en längre tid än de rekommenderade tre månaderna.

Vilka andra sjukdomstillstånd kan orsaka luktnedsättning/bortfall?

• Akuta eller kroniska inflammationer i näsa och/eller bihålor som påverkar slemhinnan, exempelvis luftvägsallergier, överkänslighet eller hyperreaktivitet i luftvägar, näspolypos och bihåleinflammationer.

• Infektioner som förkylningar, influensor och coronavirusinfektioner.

• Skador i näsan kan förstöra slemhinnan och nervfibrer. Om någon av dina funderingar ej besvaras under ovanstående kan du maila dina produktrelaterade frågor till:

info@rhinovationsbolaget.com

Varukorg