GDPR och Köpvillkor

Allmänt
Rhinovationsbolaget AB, org. nr. 559298-0139, driver Webbsidan www.rhinovationsbolaget.com och säljer varor via internet till privatpersoner och företag med person- eller organisationsnummer. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare. För kortköp där kunden är minderårig ansvarar fullmaktsgivaren för kortet.
För produkterna vi säljer ingår manual eller bruksanvisning när produkten så kräver det, antingen i fysisk eller digital form. Sedvanliga garantier lämnas på produkter där garanti är tillämpligt och eventuella garantier är endast för förstahandsköpare.

Beställning
Beställning görs på Webbsidan www.rhinovationsbolaget.com. Vid frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta oss på info@rhinovationsbolaget.com. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Vi reserverar oss från leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Om vi inte har möjlighet att leverera enligt beställning kommer du kontaktas via e-post.

Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse eller kvittens till den mejladress du angivit. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske. Om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket.

Pris, produktbilder och information
Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Frakt ingår.
Rhinovationsbolaget strävar efter att informationen på Webbsidan i möjligaste mån ska vara uppdaterad och korrekt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på Webbsidan. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss även rätten att annullera felaktiga ordrar som innehåller felaktiga personuppgifter eller där kunden har betalningsanmärkningar.
Rhinovationsbolaget ansvarar inte för information, inklusive bilder, på Webbsidan som kommer från tredje part.

Personuppgifter
I samband med din beställning och/eller kontoregistrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Informationen du lämnar om dig själv används av Rhinovationsbolaget och våra samarbetspartners för betalning och leverans. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till tredje part.

Copyright
Allt innehåll på Webbsidan, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Rhinovationsbolaget AB eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Frakt och leverans
Rhinovationsbolaget hanterar normalt din order inom 1-3 dygn (helgfria vardagar) från beställning fram tills dess att varan lämnar vårt lager, förutsatt att vi har varan i lager. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till PostNord som levererar din order inom utsatt tid. Rhinovationsbolaget kan inte lämna någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt.
Till vissa delar av Norrland och till Gotland levererar Posten, Schenker och DHL med en dags fördröjning, denna är inte inräknad i den beräknade leveranstid vi anger på Webbsidan. En kan t.ex. vara ifall varannandagsutdelning råder till beställaradress.
Du har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta oss om du önskar häva ditt köp.

Betalning
I kassan kan du betala på så sätt som anges på Webbsidan. Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK) och i priserna inkluderas skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Rhinovationsbolaget i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till dig. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som Rhinovationsbolaget inte råder över, har vi rätt att justera priset fram till dagen före leverans.

Du kan betala på det sätt som anges på Webbsidan.

Ångerrätt och retur
Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA – Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering. Produkter som är förseglade på grund av hälso- eller hygienskäl är undantagna ångerrätten om försegling är bruten av konsument. Om du är osäker på om varan du köpt berörs av detta undantag ber vi dig kontakta vår kundservice.
Du kan mejla oss på info@rhinovationsbolaget.com där följande information anges:
• ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller kvittens)
• ditt namn och kontaktuppgifter
• antal och namn på de produkter som önskas returneras
Rhinovationsbolaget skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Vi rekommenderar att returen sker med Posten varubrev eller Posten Företagspaket. Kunden står för returkostnad enligt Postens portotabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Returadress
Rhinovationsbolaget AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka

Ej uthämtade paket
Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om max 200 kr beroende på vikt om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 7-14 dagar (beroende på fraktsätt) innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan.

Reklamation
Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Rhinovationsbolagets kundservice på info@rhinovationsbolaget.com så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s k returnummer och en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 1 månads reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

Defekta varor som returneras till Rhinovationsbolaget bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Rhinovationsbolaget står för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, d v s för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och vi godkänt reklamationen kompenseras kunden. Rhinovationsbolagets ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.
Rhinovationsbolaget förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Rhinovationsbolagets administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar returnummer återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

Länkar på Webbsidan
Rhinovationsbolaget kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Rhinovationsbolagets kontroll. Rhinovationsbolaget försöker säkerställa att enbart länka till webbplatser som delar personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Rhinovationsbolaget är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

Force Majeure
Rhinovationsbolaget ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Rhinovationsbolaget inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Rhinovationsbolaget Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Rhinovationsbolaget rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Villkorsändringar
Rhinovationsbolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Rhinovationsbolaget informerat Kunden om ändringarna.

Bolagsinformation
Rhinovationsbolaget AB (559298-0139)
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka

E-post: info@rhinovationsbolaget.com

Varukorg