Hur fungerar luktträning?

Informationsmaterial som underlättar din luktträning

MiniGuide

Skrift för dig som vill veta mer om luktsinnet, författad av specialistläkare i öron- näs- och halssjukdomar Peter Åhnblad.

Guiden ger dig en komprimerad populärvetenskaplig sammanfattning kring ett intressant ämnesområde som gör att du som läsare erhåller ett koncentrat av kunskap som annars skulle ta lång tid och mycket källresurser i anspråk att uppnå. Med MiniGuiden vill vi bidra med en komprimerad och vetenskapligt underbyggd faktaguide till nyfikenhet i ämnet. Nedan finner du en inledande sammanfattning från MiniGuiden. Den finns i sin helhet i Syster Snuvas Luktträningspaket och ger dig en god basal kunskap om luktsinnet.

MiniGuiden är en skrift för dig som vill veta mer om luktsinnet, författad av specialistläkare i öron- näs- och halssjukdomar Peter Åhnblad.

Sammanfattning från MiniGuiden
Först när luktsinnet råkat bli försämrat börjar vi fundera på hur det egentligen fungerar. I MiniGuiden går vi noggrant igenom hur näsan fungerar, varför vi känner dofter, hur doftämnen når vår varseblivning och minne i hjärnan, vad som får en doft att lukta gott och hur man kan träna sitt luktsinne. Det är enkelt och roligt att luktträna. Genom att ägna tio minuter morgon och kväll varje dag åt att lukta på dofterna i luktträningspaketet så ökar du dina chanser att förbättra eller återfå ditt luktsinne. Träna under minst tre månader och underhåll därefter träningen regelbundet. Det är dokumenterat att fortsatt luktträning efter tre månader kan ytterligare förbättra luktsinnet om behov finns.

Multi-sensorisk träning innebär en kombination av sniffning av doft, titta på bild som är kopplad till doften och i tal uttalar det man ser.

Med de fyra ingående primärdofterna så tränar du hela luktsinnet. Alla sorters åkommor som kan drabba näsan som exempelvis allergier, näspolyper, förkylningar och trauma kan ge nedsatt luktsinne.

Många gånger är det bara tillfälligt nedsatt och förbättras spontant men alla luktexperter är överens om att tidig träning, helst inom två veckor från att man noterat nedsättningen, ökar chanserna till förbättring av luktsinnet. Träningsmetoden bygger på att du samordnar intryck från flera olika sinnen genom att du tittar på bilder som passar ihop med dofterna, upprepar ord som hänger samman med dofterna och tänker dig in i positiva händelser kopplade till dofterna. Vi kallar detta för visuell-verbal-emotionell-neuro-olfaktoriell träning eller kortare neuroolfaktoriell träning. Läs valda delar av MiniGuiden eller allt om du är intresserad. Läs dock alltid instruktioner till luktträningen noggrant innan du börjar träna.

Instruktioner till luktträning

Luktträningsgrunder
Grundprinciperna vid luktträning bygger på multisensorisk integration, vilket innebär samordning av intryck från våra olika sinnen för att skapa en optimalt förstärkt plattform för doftinlärningen. Vi kallar detta för visuell-verbal-emotionell-neuro-olfaktoriell träning eller enbart neuro-olfaktoriell träning.

Luktträningsinstruktioner medföljer för optimalt genomförande av luktträningen

Innehåll i Syster Snuvas Luktträningspaket

Fyra specialtillverkade glasburkar med högkvalitativa eteriska oljor som doftar ros, citron, kryddnejlika respektive eukalyptus.

Instruktioner till luktträningen och en associationsguide finns i sin helhet att ta del av här.

Vill du veta mer om luktträning och hur luktsinnet fungerar kan du finna mer information på www.luktträna.nu

Lycka till!

”N.B Luktträningspaketet är inte avsett för diagnostik, mätning, förebyggande eller behandling av någon åkomma och är därför inte en medicinteknisk produkt utan en konsumentprodukt enbart avsedd för träning av luktsinnet. Luktträningspaketet är inte heller avsett att ersätta adekvat kontakt med hälso- eller sjukvården.”

Varukorg