Hur fungerar luktsinnet och vad kan luktträning tillföra?

Luktträning kan förbättra luktsinnet!

Luktnedsättning/bortfall har stor påverkan på vår livskvalitet. Ca 20% av befolkningen kommer att utveckla försämrat luktsinne i varierande grad. Alla sorters infektioner och inflammationer i övre luftvägar – näsa och bihålor – kan försämra luktsinnet tillfälligt eller permanent. Varför vissa drabbas värre och varför vissa infektioner skapar mer besvär är inte utrett. När det gäller Coronaviruset kan det påverka luktsinnet i olika grad och då ofta tidigt i sjukdomsförloppet. Detta kan bero på att coronaviruset direkt eller indirekt påverkar det mänskliga luktorganet med nedsatt funktion.

Idag finns det ingen godkänd läkemedelsbehandling som kan förbättra luktsinnet. Den enda behandlingen som det finns medicinsk evidens för är tidig  luktträning, upp till tre månader morgon och kväll i ca tio minuter. Fortsatt luktträning kan ytterligare bidra till förbättring om behov finns. Det första svenska luktträningspaketet som finns tillgängligt i Sverige är Syster Snuvas Luktträningspaket för dig som vill pröva luktträning enligt fastställd vetenskaplig dokumentation. Syster Snuvas Luktträningspaket kan du beställa i vår webb-shop 

Hur fungerar luktsinnet?

Luktsinnet är ett mycket sofistikerat sinne som är viktigt för vårt välmående och aktiviteter i vardagen. Det är först när luktsinnet inte fungerar som man blir medveten om hur viktigt det är. Luktsinnets funktion kan påverkas negativt antingen så att det blir försämrat, förvrängt eller t o m leda till totalt luktbortfall. Luktsinnet sitter högst upp i näsans bihålesystem med nervtrådar som löper in i luktbulben som återfinns strax under hjärnans struktur. Därifrån skickas det signaler vidare till inre strukturer i hjärnan som lagras i minnet.

Mer information om luktsinnet hittar du här: www.luktträna.nu 

Vanliga orsaker till nedsatt luktsinne/bortfall kan vara:

• Olika Inflammatoriska sjukdomar i näsan och bihålor såsom akut eller kronisk rinosinuit, näspolypos eller allergisk rinit.
• Virusinfektioner som t ex vanliga förkylningar, influensa och coronavirus.
• Trauma i samband med olyckor (slag mot huvud eller fall) kan orsaka nervskada till hjärnans luktbulb som i sin tur orsakar nedsattluktsinne.

Mer information om luktsinnets funktion och orsaker till luktnedsättning/bortfall hittar du i MiniGuiden som medföljer i Syster Snuvas® Luktträningspaketet.

Vad kan luktträning tillföra?

Idag finns ingen godkänd läkemedelsbehandling som kan bidra till ett förbättrat luktsinne. Det är vetenskapligt dokumenterat att luktträning förbättrar luktsinnet, vilket kan liknas vid sjukgymnastik för luktsinnet.

Med Syster Snuva får du en grundläggande kunskap, om hur du på bästa sätt kan träna ditt luktsinne. Syster Snuvas Luktträningspaket är en komplett paketlösning som vilar på vetenskaplig grund och innehåller fyra högkvalitativa eteriska oljor med primärdofterna ros, citron, kryddnejlika och eukalyptus samt instruktioner till träningen och en utförlig MiniGuide om luktsinnet.

Vill du veta mer om luktträning och hur luktsinnet fungerar kan du finna mer information på www.luktträna.nu

Varukorg